Spring naar inhoud

Klinische fysiotherapie

De fysiotherapeut van Nij Smellinghe start uw revalidatietraject en zorgt ervoor dat u ook na uw ontslag uit het ziekenhuis door kunt gaan met revalideren. De inzet van ziekenhuisfysiotherapie heeft verschillende voordelen. Het leidt tot vermindering van complicaties, een kortere opnameduur en een betere functionele gezondheidstoestand

Hoe kunnen we u behandelen?

Tijdens uw ziekenhuisverblijf kan onze fysiotherapeut u op diverse manieren behandelen. De behandeling is afhankelijk van de afdeling waar u ligt en welke diagnose wordt gesteld. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden van ziekenhuisfysiotherapie op een rijtje.

Intensive Care (IC)

U ligt het liefst zo kort mogelijk op de IC. De ziekenhuisfysiotherapeut ontwikkelde samen met de intensivisten en de IC-verpleegkundigen een zogenaamd IC-mobilisatieframe. Hiermee willen we ervoor zorgen dat u zo kort mogelijk op de IC hoeft te liggen.

Neurologie

U ligt op de afdeling Neurologie/neurochirurgie. U krijgt te maken met de ziekenhuisfysiotherapeut als u door uw neurologische ziekte of operatie dreigende of bestaande belemmeringen heeft op het gebied van het bewegend functioneren. De ziekenhuisfysiotherapeut helpt u bijvoorbeeld met het opnieuw leren bewegen na een beroerte. Hij bekijkt uw mogelijkheden en levert maatwerk.

Tijdens uw verblijf in Nij Smellinghe werken wij samen met onder andere verpleging, ergotherapie, logopedie, activiteitenbegeleiding en uw behandelend arts om uw revalidatie op te starten. Het behandelplan start terwijl u in het ziekenhuis ligt en wordt vervolgd nadat u ontslagen bent. Nij Smellinghe heeft een groot netwerk van fysiotherapiepraktijken die gespecialiseerd zijn om u na uw ontslag te behandelen.

Chirurgie

U ligt op de afdeling Chirurgie. Als u een ongeval heeft gehad of geopereerd bent aan de buik, borst of bloedvaten, krijgt u bezoek van de ziekenhuisfysiotherapeut. Wij begeleiden, motiveren en trainen u, zodat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Ook richten we ons op het voorkomen en behandelen van eventuele complicaties van uw ingreep, zoals longproblemen. We werken hierbij samen met uw chirurg, de verpleging en andere paramedici.

Orthopedie

U krijgt een nieuwe heup, knie of een nieuw schouder. Dan ligt u op de afdeling Orthopedie. Om u optimaal te kunnen begeleiden doorloopt u voor de operatie een uitgebreide screening. We hebben vooral aandacht voor uw functioneren voor de operatie.

Bij de afdeling Orthopedie behandelen we ook mensen voor botbreuken. Wij begeleiden u, zodat u zo snel mogelijk weer naar huis mag. Als u na uw opname nog een behandeling nodig heeft, kan dat bij een fysiotherapeut buiten het ziekenhuis. Als u niet direct naar huis kunt, wordt u verder behandeld in een revalidatiecentrum.

Cardiologie

U ligt op de afdeling Cardiologie. De ziekenhuisfysiotherapeut komt bij u als u een hartinfarct heeft gehad of gedotterd bent. Ook kunt u na een hartoperatie worden doorverwezen naar fysiotherapie. Wij begeleiden u, zodat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Ook informeren we u over de activiteiten en revalidatiemogelijkheden na uw ontslag uit Nij Smellinghe en over eventuele risicofactoren.

Interne geneeskunde/kwetsbare ouderen

Mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen zijn steeds ouder. Opname in het ziekenhuis en een operatie heeft dan vaak grote gevolgen. De overheid startte daarom het project kwetsbare ouderen. De ziekenhuisfysiotherapeut van Nij Smellinghe is actief betrokken bij dit landelijke project. Hij richt zich op het behouden en verbeteren van lichamelijke fitheid en het herstel van kwetsbare patiënten. Dit doen we onder andere door uw valrisico's snel te herkennen.

We werken bijvoorbeeld aan spierkracht, conditie en/of balans. Ook kunnen we vaardigheden met u oefenen zoals het in en uit bed komen of het lopen. We werken hierbij nauw samen met de afdeling geriatrie en de verpleging. Als u wordt ontslagen uit Nij Smellinghe regelen we, als dat nodig is, fysiotherapie voor thuis.

Longziekten

U bent opgenomen op de afdeling Longziekten. Dan leert de fysiotherapeut u hoe u, door ademhalingsoefeningen, uw ademhaling weer zo optimaal mogelijk krijgt. Ook krijgt u informatie over de ademhaling en over hoesten. We ondersteunen u bij de opbouw van kracht en conditie met behulp van oefentherapie. Wij zorgen ervoor dat u Nij Smellinghe met een zo goed mogelijke conditie verlaat.

Lymfoedeem

De afdeling Fysiotherapie is nauw betrokken bij de diensten van het Expertisecentrum Lymfologie. De fysiotherapeuten werken mee in dit integrale team. Ze richten zich op de diagnostiek en behandeladviezen.