Spring naar inhoud

Behandeling met Herceptin

Bij 25 tot 30 procent van alle borstkankerpatiënten is er sprake van een verhoogde aanwezigheid van HER2-receptoren. We noemen dit ook wel ‘HER2-positief’ of ‘HER2-overexpressie’. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de groei van de kankercellen.

Patiënten met een tumor die ‘HER2-positief’ is, kunnen we behandelen met HER2-antilichaamtherapie. U krijgt het medicijn Herceptin wekelijks of eens in de drie weken toegediend via een infuus of via een subcutane injectie. Door een Herceptin-behandeling verminderen we de kans dat de ziekte terugkeert aanzienlijk.

De behandeling met Herceptin vindt meestal plaats in combinatie met een behandeling met chemotherapie. Door deze combinatie versterken we het effect van beide behandelingen. Als de tumor ook hormoongevoelig is, krijgt u na afronding van de chemotherapie ook nog hormoontherapie. Wanneer de behandeling met chemotherapie is afgerond, wordt de behandeling met Herceptin vaak nog voortgezet.

Klik hier voor informatie over de behandeling van borstkanker op borstkanker.nl