Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Hoe regelt u een machtiging?

Om toegang te krijgen tot de medische gegevens van uw kind of de patiënt die u vertegenwoordigt, heeft u een machtiging nodig. Daarbij is het belangrijk om te weten wat uw rol is. 

Een machtiging aanvragen als ouders

Als ouder kunt u een machtiging aanvragen voor uw kind(eren). U dient wel het ouderlijk gezag te hebben. Bovendien moet de arts de machtiging goedkeuren. Bij goedkeuring heeft u toegang tot de gegevens op Mijn Nij Smellinghe.

Meebeslissen als kind
Tot de leeftijd van 12 jaar hoeft uw kind niet mee te tekenen op het aanvraagformulier. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, mag hij of zij meebeslissen en moet uw kind de aangevraagde machtiging ondertekenen. De machtiging blijft geldig tot uw kind 16 jaar wordt. Vanaf die leeftijd is het niet meer mogelijk om als ouders een nieuwe machtiging aan te vragen. Uw kind kan dan zelf een DigiD aanvragen om toegang te krijgen tot zijn of haar medische gegevens.

Wijziging in het ouderlijk gezag
Als er wijzigingen zijn het in het ouderlijk gezag, moet u dit doorgeven aan de behandelend arts van uw kind. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor de toegekende machtiging. Wanneer beide ouders gemachtigd willen zijn om de gegevens van hun kind in te kijken, dan moet u twee aanvraagformulieren invullen.

Direct aanvragen
Print onderstaand aanvraagformulier uit en vul dit volledig in. U overhandigt het formulier bij het eerstvolgend bezoek aan de behandelend arts.

  1. pdf Machtigingsformulier kinderen 435 kB Download

Een machtiging aanvragen als mentor, curator of mantelzorger

Bent u mentor, curator of mantelzorger dan kunt u een machtiging aanvragen voor de patiënt die u vertegenwoordigt.

Mantelzorger
De arts kan u, als mantelzorger, alleen machtigen als de patiënt zelf aanwezig is bij het aanvragen van de machtiging. U heeft geen beschikking nodig van de rechtbank.

Mentor of curator
De arts kan u, als mentor of curator, alleen machtigen wanneer u een beschikking van de rechtbank kunt laten zien. De arts moet de machtiging goedkeuren. Bij goedkeuring heeft u toegang tot de gegevens op Mijn Nij Smellinghe.

Direct aanvragen
U print onderstaand aanvraagformulier uit en vult dit volledig in. U overhandigt het formulier aan de behandelend arts. In geval van mentor- of curatorschap voegt u de kopie van de rechtbank toe waarin het mentor/curatorschap is vastgelegd.

  1. pdf Machtigingsformulier mentor, curator of mantelzorger 524 kB Download