Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Verpleegafdeling A1- informatie

Inleiding

U bent of wordt opgenomen op de afdeling Chirurgie A1 van ziekenhuis Nij Smellinghe. Deze folder geeft u meer informatie over de afdeling.

Verpleegafdeling A1 is gericht op de Algemene Chirurgie, Gynaecologie, Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en Urologie.

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 0512 588 540. Intern is het telefoonnummer 8540.

De zorg voor de patiënten is verdeeld onder het team van verpleegkundigen. Een dienstsysteem zorgt voor een 24-uurs bezetting. Iedere patiënt heeft een eerst verantwoordelijke verpleegkundige voor de duur van zijn/haar dienst. Deze verpleegkundige zorgt voor alle werkzaamheden rond een patiënt.

De verpleegkundige loopt ook mee met de visites van de arts. Vraag gerust wie voor uw zorg verantwoordelijk is. U kunt deze informatie ook zien op het planbord bij de balie. Deze verpleegkundige is tevens het aanspreekpunt voor u en uw familie.

Heeft u vragen of opmerkingen aarzel dan niet om dit met uw verpleegkundige te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kan hij/zij u doorverwijzen naar de teammanager.
 

Bij opname wordt het telefoonnummer van uw contactpersoon genoteerd. De communicatie zal alleen via deze contactpersoon verlopen. Andere familieleden of kennissen worden verwezen naar de eerste contactpersoon.


Visite lopen

Chirurgen, MDL,Urologie
Uw behandelend arts of physician assistant (PA) komt elke dag bij u langs om visite te lopen. In het weekend is er één chirurg die dienst heeft en de visites loopt. De visitetijden zijn variabel per arts.

Gynaecologie

De dienstdoende gynaecoloog loopt visite.

Na de operatie loopt de eigen gynaecoloog nog bij u langs.

In het weekend is er één uroloog die dienst heeft. Omdat de urologen van Nij Smellinghe samenwerken met de urologen van de Tjongerschans te Heerenveen en het Antonius te Sneek, is het mogelijk dat één van de urologen van deze ziekenhuizen visite komt lopen.

Daarnaast werken op de afdeling nog een afdelingssecretaresse, afdelingsassistent, medewerkers van de facilitaire dienst en voedingsassistenten.
Soms adviseert de specialist om een fysiotherapeut, een diëtist, een geriater, een maatschappelijk werker of een geestelijk verzorger te raadplegen. U kunt ook op eigen initiatief een gesprek met deze medewerkers krijgen. U kunt dit overleggen met de verpleegkundige.


Eten

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om een keuze te maken uit het menu. Houd zelf rekening met uw dieet. Alle opgenomen patiënten krijgen tussendoortjes aangeboden. Mensen met (verhoogd risicio op) ondervoeding krijgen in overleg met diëtist energie- en eiwitrijke tussendoortjes.Heeft u vragen of bent u niet zeker of u de goede keuze heeft gemaakt, de voedingsassistente helpt u graag hierbij. In het weekend en op feestdagen is voor bezoek ’s ochtends koffie en thee verkrijgbaar in het dagverblijf.

Dagindeling

‘s Ochtends: tussen 6.00 en 7.00 uur worden de vitale functies gemeten.

Om 7.30 uur krijgt u ontbijt. Na het ontbijt helpt de verpleegkundige u, als dat nodig is, bij het wassen, aankleden en bed opmaken. Koffie, thee en frisdrank wordt om ongeveer 9.30 uur geserveerd.

‘s Middags: vanaf 12.15 uur krijgt u de warme maaltijd. Na het eten heeft u de gelegenheid te rusten tot ongeveer 14.15 uur. Hierna krijgt u een kopje thee of koffie. Het bezoekuur is van 15.00 tot 19.30 uur.

‘s Avonds: de broodmaaltijd is om ongeveer 17.30 uur. Na het bezoekuur wordt er nog een keer koffie of thee geserveerd. Vanaf 20.30 uur worden er voorbereidingen voor de nacht getroffen, bijvoorbeeld controle bloeddruk, verzorgen van wonden en dergelijke.
Vanaf 23.00 uur ‘s avonds tot 7.00 uur ‘s ochtends wordt er rust op de afdeling nagestreefd, zodat u ongehinderd kunt slapen. De verpleegkundige die ‘s nachts dienst heeft, komt enkele keren per nacht langs.


Bezoekmogelijkheden voor afdeling A1

Maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 19.30 uur.
Tijdens het weekend en op feestdagen 's ochtends van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur. Wij raden u aan om niet meer dan twee personen tegelijk als bezoek te ontvangen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder ‘Bezoektijden in Nij Smellinghe’.

Verlaten van de afdeling

Als uw gezondheid het toelaat en u wilt de afdeling even verlaten, meldt dat dan bij uw verpleegkundige. Ook als u terug bent dit graag even melden. U kunt de afdeling beter niet verlaten wanneer uw behandelend arts visite loopt. Als er onderzoeken zijn gepland, wordt u hierover geïnformeerd door uw verpleegkundige.

Dagverblijf
Het dagverblijf vindt u tegenover de balie, aan het eind van de gang.

Omgaan met kostbaarheden
Geld heeft u bijna niet nodig in het ziekenhuis. Neem ook geen kostbaarheden mee. Het ziekenhuis kan voor vermissing geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Bloemen en fruit
Halverwege de gang is een bloemenaanrecht. Familie en kennissen die bloemen meenemen worden verzocht de bloemen hier in een vaas te zetten. Elke dag komen in de loop van de ochtend gastvrouwen langs, vrijwilligers in dienst van het ziekenhuis, om uw bloemen en fruit te verzorgen.


Mobiele telefonie
U mag gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon.

Computer gebruik en internet
U kunt gratis inloggen op het draadloos netwerk van Nij Smellinghe.

Ontslag

Wanneer u met ontslag gaat, ontvangt u een afspraak bij de polikliniek, leefregels met betrekking tot uw ziektebeeld of ingreep. Het Apotheek Service Punt komt bij u langs met een overzicht van uw medicijngebruik en eventueel recepten van nieuwe medicatie.

Niet vergeten

Neem medicijnen mee die u thuis gebruikt (in originele verpakking) en een actuele medicijnlijst (+ eventueel de sintromlijst).

De medicatieverstrekking wordt door de verpleegkundige gedaan. Mocht u uw eigen medicatie in beheer willen houden, meldt dit dan bij uw verpleegkundige.

Tot slot wensen wij u een goed verblijf op de afdeling A1 Chirurgie/Urologie.


Blijf in beweging tijdens een ziekenhuisopname 

Ten slotte geven we u graag nog wat adviezen. Uit onderzoek blijkt dat u tijdens een ziekenhuisopname vaak lichame­lijk meer achteruit gaat dan op grond van het ziektebeeld te verwachten valt. Dat komt omdat u in het ziekenhuis minder actief bent. De kans is groot dat u meer in bed ligt dan thuis. U wordt geholpen bij het wassen en aankleden, elk kopje koffie wordt voor u neergezet en u loopt vaak minder dan thuis. Het gevolg hiervan is dat u ook na uw zieken­huisopname blijvend minder goed in staat bent om zelf­standig dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Laat uw gezondheid het toe, dan is het belangrijk om zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten die u thuis zelf doet, ook in het ziekenhuis zelf te blijven doen. We geven u praktische tips.

Download PDF