Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Longfunctie onderzoek

U komt naar het ziekenhuis om een longfunctieonderzoek te laten doen. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een longfunctieonderzoek is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij longfunctieonderzoek?

Het longfunctieonderzoek bestaat uit 4 verschillende onderdelen, de arts bepaalt welke onderzoeken u moet ondergaan.

Spirometrie/flow volume

Bij dit onderzoek krijgt u een mondstuk in de mond en een knijper op de neus. Dan moet u een aantal oefeningen blazen. Dit is om de inhoud van uw longen te meten. Ook wordt gemeten hoe snel u alle ingeademde lucht weer uit kunt blazen.

Diffusiemeting

Bij een diffusiemeting wordt de snelheid gemeten waarmee de longen zuurstof opnemen en weer afgeven aan het bloed. Bij dit onderzoek krijgt u een mondstuk in de mond en een knijper op de neus. U moet eerst volledig uitblazen. Daarna ademt u diep in en moet u de adem 10 seconden vasthouden. Daarna moet u weer volledig uitblazen.

FRC

Bij het meten van de Functionele Residuale Capaciteit (het FRC) wordt de longinhoud gemeten die achterblijft wanneer u alle lucht heeft uitgeblazen. Bij dit onderzoek ademt u een paar minuten rustig in en uit. Hierbij heeft u een mondstuk in de mond en een knijper op de neus. Aan het begin en aan het eind van dit onderzoek blaast u maximaal uit en ademt u zo diep mogelijk weer in.


Body-box

Voor dit onderzoek moet u plaatsnemen in een afgesloten ruimte met een glazen deur. U krijgt een mondstuk in uw mond en een knijper op uw neus. Tijdens het ademen wordt de weerstand van de luchtwegen gemeten. Bij dit onderzoek gaat er een klepje dicht (dit duurt ongeveer 2 seconden) waar u tegen aan moet ademen. Daarmee wordt de inhoud van uw longen gemeten. U moet dan ook zo ver mogelijk uitblazen en zo diep mogelijk weer inademen. 

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Soms wordt u gevraagd om bepaalde medicijnen niet in te nemen. U krijgt bij het maken van de afspraak hierover instructies. U mag vier uur van tevoren niet roken en geen zware inspanning doen en u mag tenminste twaalf uur voor het onderzoek geen alcohol nuttigen.

Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Verloop van het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil op de functieafdeling (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). Die is speciaal opgeleid voor longfunctieonderzoeken. De longfunctieanalist(e) voert het onderzoek uit en begeleidt u. Sommige metingen worden meerdere keren gedaan om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

In veel gevallen wordt er medicatie gegeven om de luchtwegen wat ruimer te maken. De medicatie die de longarts heeft voorgeschreven voor het onderzoek moet 15 tot 30 minuten inwerken. Na inwerking worden de metingen herhaald.

Het totale onderzoek duurt 30 minuten tot 1,5 uur afhankelijk van hoeveel onderdelen u moet ondergaan (dit is inclusief de inwerktijd van de medicatie).

Uitslag

De resultaten van het onderzoek moeten worden beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan er tijdens of direct na het onderzoek geen mededelingen over doen. Uw behandeld arts bespreekt de uitslagen met u als u weer op zijn/haar spreekuur komt.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek longziekten, tel. 0512 588 816. De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30-9.30 uur of 13.15-14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. 

Download PDF