Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Histamine provocatie test

U komt naar het ziekenhuis voor een histamine provocatie test. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een histamine provocatie test is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij een histamine provocatie test?

De histamine provocatie test laat zien hoe gevoelig de luchtwegen van een patiënt zijn en/of er een aandoening aan de luchtwegen is. Deze test gebeurt met de stof histamine. Stapsgewijs ademt de patiënt een steeds grotere hoeveelheid histamine in. Wanneer de luchtwegen hierop reageren, is bekend hoe gevoelig de luchtwegen van de patiënt zijn.

Wie doet het onderzoek?

De histamine provocatie test wordt door een speciaal opgeleide longfunctieanalist(e) gedaan.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Bepaalde medicijnen mogen tijdelijk niet worden ingenomen. U krijgt bij het maken van de afspraak hierover instructies. U mag ook tenminste 4 uur voor het onderzoek niet roken.

Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Belangrijk: bij klachten van hoesten, verkoudheid of griep, vezoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek longziekten.

Het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil op de functieafdeling (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. De longfunctieanalist(e) voert het onderzoek uit en begeleidt u.

Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in de mond en een knijper op uw neus.

De longfunctieanalist(e) vraagt u diep in te ademen en hard uit te blazen. Vervolgens moet u een lichte concentratie histamine inademen. Dit moet 2 minuten inwerken en daarna moet u weer diep in en hard uitblazen (dit wordt meerdere keren herhaald).

De concentratie histamine wordt langzaam opgevoerd. U ademt dus steeds wat meer histamine in. Er wordt steeds gecontroleerd of dit effect heeft op de luchtwegen. Het onderzoek wordt beëindigd als u alle concentraties ingeademd heeft. Of in een eerder stadium wanneer u een duidelijke reactie krijgt op de histamine. U kunt wat benauwd van de histamine worden.

Na het onderzoek krijgt u een luchtverwijdend middel (Ventolin). Dit moet ongeveer 15 minuten inwerken. Daarna moet u weer blazen om te kijken of de eventuele benauwdheid weer verdwenen is. In sommige gevallen (wanneer de benauwdheid nog niet helemaal weg is) krijgt u nog een keer een luchtwegverwijdend middel. Dit moet dan ook weer 10 minuten inwerken en daarna moet u nog een keer blazen. Het onderzoek duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek kunt u nog last van heesheid en/of een geïrriteerde keel hebben.


Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden door uw behandeld arts beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan er dus geen mededelingen over doen. De longarts bespreekt de uitslagen met u als u weer op het spreekuur komt. Wanneer u hiervoor nog geen afspraak heeft, kunt u deze telefonisch maken met de polikliniek longziekten.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek longziekten, tel. 0512 588 816. De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30-9.30 uur of 13.15-14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. 

Download PDF