Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Mantelzorg

Deze folder helpt u op weg om de juiste informatie, hulp en ondersteuning te vinden op het gebied van mantelzorg. U leest wat diverse disciplines en organisaties in en buiten Nij Smellinghe u kunnen bieden.

Mantelzorg

Wanneer iemand in uw directe omgeving hulp nodig heeft bij alledaagse dingen, voelt het vaak als vanzelfsprekend om deze hulp te verlenen. U wilt immers uw hulpbehoevende, zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur er niet alleen voor laten staan. Deze zorg - gegeven door een naaste - noemen we mantelzorg.

Belangrijk voor patiënt en ziekenhuis

De mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor een patiënt. Ook bij een ziekenhuisopname of poliklinische behandeling. Vaak hebben mantelzorgers een positieve invloed op de ziekenhuiservaring van patiënten. Het is prettig als er een vertrouwd persoon bij gesprekken met de arts is. Iemand die helpt met ondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld eten klaarmaken en geven. Voor een mantelzorger is het fijn om betrokken te blijven en bijstand te geven in moeilijke situaties. De patiënt kan soms eerder het ziekenhuis verlaten als de mantelzorger goed op de hoogte is van het ziektebeeld en de behandeling. Bovendien komt na ontslag uit het ziekenhuis de zorg vaak weer voor een groot deel op de schouders van de mantelzorger.

Mantelzorgers hebben (ook) aandacht nodig

Opname in het ziekenhuis of een poliklinische behandeling van iemand die u verzorgt, is vaak ingrijpend. Aan de andere kant biedt het u ook even rust. U hoeft even iets minder vaak klaar te staan met uw zorg en kunt op adem komen. Soms is dit een goed moment om eens na te denken over uw taken als mantelzorger. Misschien hebt u behoefte aan meer informatie, wilt u meer steun of wilt u praktische vaardigheden opdoen. Soms is het ook gewoon prettig om te horen dat u uw zorgtaken heel goed uitvoert en dat de patiënt zich mede daarom thuis goed voelt en thuis kan blijven!

Nij Smellinghe biedt ondersteuning

Ziekenhuis Nij Smellinghe biedt hulp en ondersteuning aan mantelzorgers. Deze steun bestaat onder meer uit:

  • Informatie en adviezen over de ziekte van uw naaste, over extra hulp thuis en financiële vergoedingen.
  • Een gesprek met een medisch maatschappelijk werker om u inzicht te geven in de psychische en lichamelijke belasting die mantelzorg met zich meebrengt.
  • Wij kunnen u helpen bij het tot stand brengen van een verwijzing als er sprake is van langdurige of speciale ondersteuning of wanneer u veel meer hulp van buitenaf moet accepteren en regelen.

Welke hulp vindt u bij wie?

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Behandelend arts Informatie over het ziektebeeld
Verpleging op de afdeling/polikliniek Aanleren van verzorgende taken, regelen van een familiegesprek.
Verpleegkundig specialist Nazorg-gesprekken en (medische) informatie over gevolgen van de ziekte.
Medisch maatschappelijk werk Hulpverlening bij psychische ( over)belasting.
Geriatrie verpleegkundige Specifieke informatie over ouderenzorg.
Transferbureau Informatie over thuiszorg en zorginstellingen.
PSB (patiënten service bureau)

Diverse folders.

Hebt u specifieke vragen over bijvoorbeeld houding, mobiliteit of dieet? Dan kunt u terecht bij de betreffende afdeling of polikliniek van het ziekenhuis. Namen en telefoonnummers staan op de website van het ziekenhuis: www.nijsmellinghe.nl  U kunt ook informeren bij de verpleging op de betreffende afdeling of bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis, telefoon: (0512) 588 888. Zij verwijzen u graag verder.

Organisaties buiten het ziekenhuis

Wmo-loket in uw eigen gemeente Informatie en advies over zorg, wonen en welzijn, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke zorg.
Belangenorganisatie Mezzo Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg (www.mezzo.nl). Op de website vindt u veel informatie.
De mantelzorglijn:
(0900) 20 20 496
op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur
Voor informatie, ondersteuning of een luisterend oor.
Voor emotionele ondersteuning kunt u buiten werktijden bellen met de SOS telefonische hulpdienst: 0900-0767.
Organisaties in de eigen regio zoals Steunpunt voor mantelzorg en Thuiszorg Een overzicht met de organisaties per provincie staat op www.mantelzorg.nl
Uw werkgever Er zijn diverse mogelijkheden om de werkdruk te verminderen zoals minder gaan werken, zorgverlof, en calamiteitenverlof.
Belastingdienst en Rijksoverheid Kosten die worden gemaakt voor ziekte, handicap en arbeidsongeschiktheid kunnen als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingdienst. Het gaat dan om buitengewone uitgaven. www.belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Hier kunt u professionele zorg aanvragen: www.ciz.nl
Download PDF