Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Medische Psychologie, kinderen en jeugd

Uw kind is verwezen naar de medische psychologie van het Psycho Somatisch Team in ziekenhuis Nij Smellinghe. In deze folder kunt u lezen wat de werkwijze van de medisch psycholoog is. We leggen uit met welke klachten uw kind bij ons terecht kan. Ook wordt uitgelegd wat een psychologisch onderzoek en een psychologische behandeling inhouden. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel deze dan aan een medewerker van medische psychologie.

Wanneer naar de medisch psycholoog

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen bij een psycholoog komen:

  • er is hulp nodig bij het omgaan met de ziekte of de klachten waarvoor uw kind bij de medisch specialist in ons ziekenhuis komt
  • de specialist heeft geen duidelijke oorzaak gevonden voor de klachten van uw kind
  • er zijn vragen over de ontwikkeling van uw kind
  • er is een vraag over de aandacht, de concentratie en het geheugen van uw kind omdat uw kind bijvoorbeeld leerproblemen heeft.


Als uw kind verwezen wordt naar de medisch psycholoog wordt er contact met u opgenomen voor een afspraak. Op de afgesproken dag heeft u als ouders/verzorgers een kennismakingsgesprek met de psycholoog. Uw kind is hierbij altijd aanwezig, tenzij de psycholoog aangeeft dat dit niet nodig is. Dit hangt af van de leeftijd van uw kind maar ook van de reden van verwijzing.
In dit kennismakingsgesprek bespreekt de psycholoog met u waarom uw kind verwezen is. De psycholoog neemt met u de ontwikkeling van uw kind door en probeert een beeld te krijgen van de leefsituatie van uw kind op dit moment (zoals zijn/haar schoolsituatie, vriendschappen enz.). Ouders (en met uw toestemming ook de leerkracht) krijgen soms de vraag om thuis vragenlijst(en) in te vullen.


Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een mogelijk vervolgtraject met u bepaald: er wordt met u besloten of er een psychologisch onderzoek nodig is bij uw kind, een psychologische behandeling zal worden gestart of dat er een doorverwijzing plaatsvindt.

Het psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek met uw kind gebeurt op een andere dag, vaak in gedeeltes op twee verschillende ochtenden. Een psychologisch medewerker neemt dit onderzoek af. Zij blijft tijdens het onderzoek bij uw kind. Soms doet de psycholoog een gedeelte van het onderzoek zelf.
Het onderzoek kan bestaan uit testen en vragenlijsten die informatie kunnen geven over onder andere de ontwikkeling, de intelligentie, aandacht, concentratie en/of geheugen van uw kind.

De vragenlijsten geven een beeld van hoe uw kind zichzelf en zijn situatie beleeft. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een spelcontact waarbij het kind geobserveerd wordt.

Uitslag
De medisch psycholoog nodigt u uit voor een nagesprek om de resultaten van het onderzoek met u en eventueel met uw kind te bespreken. Dit gebeurt een aantal weken na het onderzoek. Wij geven de resultaten ook door aan de behandelend specialist. In overleg met u is het mogelijk ook anderen die bij u en uw kind betrokken zijn de uitslag te geven. Bijvoorbeeld de huisarts en de school.

Psychologische behandeling

Het is mogelijk dat de psycholoog een behandeling voorstelt naar aanleiding van het gesprek en/of de resultaten van het onderzoek. De behandeling kan zich richten op u als ouders/verzorgers en/of op uw kind.

Psychologische ondersteuning
Kinderen en hun ouders kunnen bijvoorbeeld geleerd worden hoe ze moeten omgaan met de lichamelijke aandoening of ziekte van het kind en met de gevolgen daarvan.

Training
Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheden of omgaan met emoties.

Verwijzing
Ook kan de psycholoog u naar een andere instantie of hulpverlener verwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de behandeling beter gegeven kan worden in een andere instelling waar meer specialistische kennis is die nodig is voor uw kind. Wij verwijzen u dan bijvoorbeeld naar een zelfstandig gevestigd psycholoog, Bureau Jeugdzorg of de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Beroepsgeheim

De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gerapporteerd aan diegenen die direct bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, zoals de behandelend specialist.
Wij geven andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld de huisarts) alleen informatie met uw toestemming.

Inzagerecht


Inzagerecht in het dossier is volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geregeld. Voor kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers inzagerecht. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben zowel de ouders als de kinderen inzagerecht. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier inzien en moeten toestemming geven wanneer u ook inzage in het dossier wilt hebben. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking

De psycholoog streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Begrijpt u iets niet of bent u ergens ontevreden over? De psycholoog bespreekt dit graag met u. Lost dit niets op? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De psychologen moeten zich houden aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen in ziekenhuis Nij Smellinghe zijn geregistreerd gezondheidszorg psycholoog (of in opleiding daartoe) en/of klinisch psycholoog en vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Bereikbaarheid

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Medische Psychologie van het Psycho Somatisch Team
telefoonnummer (0512) 588 355.
U vindt het Secretariaat Medische Psychologie door route 142 te volgen.

Download PDF