Spring naar inhoud

Tot voor kort werden spataderen met een operatie verwijderd. Hierbij is verdoving nodig in de vorm van algehele narcose of een ruggenprik. Sinds enkele jaren bestaan er lasertechnieken waarbij door grote hitte (tot 1000 graden Celsius) het bloed in de ader gaat koken en het vat kapot wordt gemaakt. De VNUS-techniek is gebaseerd op een heel ander principe, de zogenaamde endovasculaire radiofrequente techniek.

Met deze techniek, waarbij in feite ‘magnetrongolven’ worden gebruikt, treedt er verschrompeling van de vaatwand op. Het is een veilige behandeling die in het buitenland al jaren met groot succes wordt uitgevoerd. De VNUS-techniek wordt vooral toegepast voor grotere spataderen en kan u in veel gevallen een operatie besparen.

Of u in aanmerking komt voor de VNUS-behandeling, wordt door de dermatoloog bepaald op basis van analyse van uw klachten en de bevindingen bij het Duplex-vaatonderzoek. De feitelijke VNUS-behandeling duurt ongeveer 30 minuten. U kunt na de behandeling weer lopend naar huis en er is meestal weinig tot geen napijn. Vaak kunt u de volgende dag uw dagelijkse activiteiten weer hervatten.

Net als bij de andere spataderbehandelingen, worden ook de kosten van de VNUS-behandeling volledig vergoed door de verzekering. De ingreep wordt uitgevoerd door een zeer ervaren medisch specialist.