Spring naar inhoud

Longfunctieonderzoeken

Er zijn meerdere vormen van longfunctieonderzoek. Op de Functieafdeling van Nij Smellinghe worden de volgende longfunctieonderzoeken uitgevoerd:

  • Spirometrie: meting van de inhoud van de longen.
  • Diffusie: onderzoek naar de snelheid waarmee de longen zuurstof opnemen en weer afgeven aan het bloed.
  • FRC: meting van het volume van de in de longen achtergebleven lucht na uitademing.
  • Body-box: onderzoek naar de weerstand van de luchtwegen.
  • Longfunctie-ergometrie/fietstest: inspanningsonderzoek waarbij de hoeveelheid en de samenstelling van de uitgeademde lucht wordt gemeten bij inspanning.
  • Hyperventilatietest (HV test): onderzoek naar het eventueel voorkomen van hyperventilatie.
  • Allergietest: onderzoek naar de stoffen waar men mogelijk allergisch voor is.
  • Histamineprovocatietest: onderzoek naar de gevoeligheid van de luchtwegen.