Spring naar inhoud

In sommige gevallen kunnen we spataderen behandelen met de Muller-techniek. Dit gebeurt bij spataderen waar een operatie niet nodig is of bij aderen op een speciale plaats (bijvoorbeeld over de knieschijf of rond de enkel). U krijgt hiervoor een plaatselijke verdoving. De spatader wordt via meerdere kleine sneetjes met een speciaal haakje omhoog gehaald en verwijderd. In veel gevallen wordt enige tijd na een Muller-behandeling nog een andere spataderbehandeling toegepast.
De behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Voorbereiding

  • Voor de behandeling mag u, na overleg met uw huisarts of behandelend arts die de bloedverdunners heeft voorgeschreven, vier dagen geen Sintrom of andere bloedverdunners gebruiken
  • Aspirine (bijvoorbeeld Ascal) moet zes dagen van tevoren worden gestopt. Het gebruik van NSAID’s pijnstillers moet twee dagen van tevoren worden gestopt. Meld het stoppen van bovengenoemd medicatie altijd bij de arts die u deze medicatie heeft voorgeschreven
  • Neem de witte en bruine elastische kous die u bij het vorige ziekenhuisbezoek hebt gekregen mee
  • Zorg voor ruimzittende kleding en schoeisel
  • Gebruik op de dag van behandeling geen crème of bodylotion in verband met de pleisters die na de behandeling op uw benen worden geplakt
  • U wordt geadviseerd na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Het been is soms moeilijk te buigen na de behandeling
  • U kunt van tevoren thuis uw been ontharen

Uitvoering van de behandeling

U komt op de polikliniek Dermatologie. De arts tekent eerst de te behandelen aderen af op uw huid. Vervolgens worden kleine stukjes huid plaatselijk verdoofd. Hierna worden kleine sneetjes gemaakt (1-3 millimeter) waarna de spatader er met een speciaal haakje uit wordt gehaald. Na de behandeling worden de sneetjes dichtgeplakt met hechtstrips. Hierna worden de behandelde aders afgeplakt met een rol watten en pleisters. Hier overheen draagt u de witte en bruine elastische kous. Tenslotte vertelt de arts u wanneer u terugkomt voor controle.

Nazorg en controle

Als u bent behandeld en de wattenrol is vastgeplakt, dan komt hier de witte kous overheen. Deze laat u dag en nacht zitten. De bruine kous gaat hier overheen en draagt u alleen overdag. Deze kous geeft extra steun. Voor het slapen gaan doet u de bruine kous uit, na het opstaan doet u de bruine kous direct weer aan. De wattenrollen mogen niet nat worden. Na de behandeling blijven de wattenrollen en witte kous zeven dagen zitten. U mag ze daarna zelf verwijderen. Vervolgens komt u weer voor controle op de polikliniek. De bruine kous moet na de controleafspraak nog enkele weken overdag worden gedragen.

Beweegadvies

De eerste dag dient u het wat rustig aan te doen dit in verband met het risico op nabloeden. U mag wel werken, fietsen en autorijden. Sporten waarbij u veel springt, mag u de eerste drie weken niet uitvoeren.

Zijn er bijwerkingen?

Nadat de verdoving uitgewerkt is kan er enige gevoeligheid zijn. Hiervoor kunt u paracetamol innemen. Er kan een bloeduitstorting in het been ontstaan. Dit trekt na enige weken weer weg. Mocht er direct na de behandeling thuis wat bloed door het verband lekken of het been dikker worden, dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Mocht u klachten krijgen zoals bijvoorbeeld zwelling van het been, pijn in de kuit, benauwdheid of andere klachten, dan moet u altijd contact met onze polikliniek Dermatologie opnemen, telefoonnummer 0512 588 801, keuze 3, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dokterswacht.

Vragen?

Vragen hierover kunt u stellen aan uw behandelend arts.