Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Maatschappelijke en oriënterende stages

Maatschappelijke stages zijn op verpleegafdelingen in Nij Smellinghe over het algemeen niet mogelijk. We bieden op die afdelingen alleen oriënterende stageplekken aan studenten die al een beroepsopleiding volgen.

Informatie

De reden hiervoor is onder andere dat wij de privacy van onze patiënten willen waarborgen en dat we bij deze korte stages onvoldoende nazorg kunnen bieden aan de scholieren als zij tijdens de stage ingrijpende dingen meemaken. Het verlenen van stageplekken kost intensieve begeleiding, tijd en organisatie. De werkzaamheden in het ziekenhuis laten dit niet altijd toe. Met onder andere Expeditie Nij Smellinghe proberen we op een andere manier tegemoet te komen aan deze oriënterende vragen.

Maatschappelijke- en beroepsoriënterende stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs op andere afdelingen worden op maat beoordeeld. Soms behoort een meeloopdag op een stafafdeling, bij ondersteunende diensten en/of het laboratorium wel tot de mogelijkheden.

Hoe wordt dit geregeld?

De opleidingsadviseur zet de vraag uit naar de betreffende afdeling en brengt bij een positieve reactie de leerling in contact met de betrokkene van de afdeling, zodat verdere afspraken over tijd en datum kunnen worden gemaakt. Ben jij op zoek naar een maatschappelijke of oriënterende stage? Helaas kun je dan niet bij Nij Smellinghe terecht. Vanwege de privacy van onze patiënten bieden wij alleen oriënterende stages aan studenten die een beroepsopleiding volgen.