Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Coschappen en semi-artsstages

Coschappen en semi-arts-stages lopen bij Nij Smellinghe

Als student van de studie Geneeskunde ben jij van harte welkom om jouw coschappen in Nij Smellinghe te vervullen. Jaarlijks bieden wij ongeveer dertig co-assistenten de gelegenheid om praktijkervaring in ons ziekenhuis op te doen.

Coschappen in Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe is een regionaal ziekenhuis met goede onderlinge contacten binnen de afdelingen en tussen de afdelingen. We zijn een laagdrempelige organisatie met een prettige en gemoedelijke sfeer. Je leert elkaar snel kennen. Het grote voordeel van een niet-academisch ziekenhuis is dat je met veel patiënten in contact komt onder begeleiding van specialisten die garant staan voor goede klinische zorg. Er is dus veel te leren.

Het directe contact met de specialisten heeft als voordeel dat je het vak leert onder directe supervisie van ervaren specialisten. Als co-assistent krijg je een eigen patiëntenspreekuur en na afloop daarvan bespreek je de patiënten met je (vaste) begeleider. Het nemen van initiatieven en het tonen van enthousiasme en belangstelling is dan ook van groot belang.

Plaatsing

Collega’s bij het MCL in Leeuwarden zorgen voor de verdeling van coassistenten over de diverse ziekenhuizen in Friesland. Voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden kun je contact opnemen met Lampkje Bulstra.