Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Een duurzame organisatie met zorg rondom de patiënt

In Nij Smellinghe werken we samen aan duurzame zorg. De patiënt en de medewerker staan daarbij centraal. We organiseren de zorg rondom de patiënt volgens het principe van Positieve Gezondheid. Dit betekent dat gezondheid en leren omgaan met een ziekte of beperking uitgangspunten zijn bij de behandeling. De patiënt houdt daarbij zelf de regie over zijn leven. 
Verder is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd ons uitgangspunt bij het nemen van (bouw- en beleids)besluiten en is Nij Smellinghe consequent in het maken en doorvoeren van duurzame keuzes.

(Ver)bouwen

De zorg verandert en dat vraagt om aanpassingen aan ons ziekenhuisgebouw. Daarin spelen een grote rol:

  • Onze kijk op zorg en gezondheid
  • De focus op onze speerpunten
  • Als duurzaam ziekenhuis energiepositief in 2030 (energie terugleveren aan de omgeving)
  • Landelijke en regionale zorgontwikkelingen (waaronder wet- en regelgeving en innovaties)


De komende jaren gaat Nij Smellinghe het ziekenhuisgebouw moderniseren en verder verduurzamen. De verbouwingsplannen staan omschreven in het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) 2019-2024.

Toegankelijk en duurzaam

De verbouwingen dragen onder andere bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in Nij Smellinghe. Bijvoorbeeld door het samenvoegen van alle zorg rondom bewegen of moeder en kind op één afdeling. Dit maakt het mogelijk voor patiënten om zoveel mogelijk op één plek in het ziekenhuis te blijven. Toegankelijkheid zit ook in de details, zoals gemakkelijk de weg kunnen vinden, een welkom gevoel en fijne beleving van de ruimtes.

Het creëren van een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en een fijne werkplek voor medewerkers zijn twee uitgangspunten binnen de verbouwingsplannen. Veel daglicht, lichte kleuren, hoge plafonds en ronde vormen dragen daar aan bij, dat is wetenschappelijk bewezen. We hebben oog voor de menselijke kant en vragen patiënten en medewerkers om mee te denken en om hun wensen en ervaringen te delen.

Slimme, duurzame oplossingen, zoals Ledverlichting, zonnepanelen, goed geïsoleerde gevels (70% zuiniger!), zonwerende ramen en hergebruik van materialen, dragen bij aan het milieu, ons doel om energiepositief te zijn in 2030 en ook aan het betaalbaar houden van de zorg.

De (ver)bouwsituatie nu

De verbouwingen zijn in de zomer van 2019 gestart. Het eerste project is de verbouwing en verplaatsing binnen het gebouw van onze bereidingsapotheek (waar de medicijnen worden klaargemaakt voor toediening). Deze verbouwing is klaar. Ook het nieuwe Vrouw & Kind Centrum en nieuwe, hypermoderne operatiecomplex zijn klaar en in gebruik genomen. In november 2021 is samen met ROC Friese Poort gestart met de bouw van een schoollocatie op het ziekenhuisterrein. Deze locatie wordt opgeleverd in augustus 2022.