Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Veelgestelde vragen

Laatste update: 14 januari 2022

Wij doen er alles aan om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verkleinen. En nemen noodzakelijke maatregelen om de continuïteit van de (acute) zorg in Nij Smellinghe en de regio te waarborgen. Wij begrijpen uiteraard dat u wellicht toch wat vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Veelgestelde vragen over uw afspraak en bezoek

 • Is bij coronagerelateerde klachten een negatieve zelftest voldoende om naar het ziekenhuis te komen?

  Voordat u naar het ziekenhuis komt, verzoeken wij u om de gezondheidscheck op onze website in te vullen. Dit geldt ook voor kinderen.

  Bij coronagerelateerde klachten is een negatieve zelftest niet voldoende om naar het ziekenhuis te komen. Dit geldt ook voor kinderen.
  In het ziekenhuis komen kwetsbare mensen en Nij Smellinghe wil het risico op besmetting en verspreiding van COVID-19 tot het minimum beperken.
  Blijf bij klachten thuis, neem contact op met de afdeling/polikliniek voor overleg en doe een coronatest bij de GGD.

 • Mag ik iemand meenemen voor een bezoek aan de polikliniek?

  Als u een afspraak heeft op de polikliniek, vragen wij u nadrukkelijk om het ziekenhuis alleen (zonder partner, begeleider etc.) te betreden. Breng ook geen kinderen mee als die geen afspraak hebben in het ziekenhuis. Als begeleiding noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij kinderen jonger dan 18 jaar of als u mindervalide bent, dan mag u één persoon meenemen naar uw afspraak op de Polikliniek. Mits deze persoon geen klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts), geen contact heeft gehad met iemand met een (verdachte) besmetting met het coronavirus of in de afgelopen 10 dagen niet in een land met oranje of rood reisadvies of buiten Europa is geweest (ook al bent u negatief getest). De begeleider kan (door de patiënt) gebeld worden tijdens de afspraak om zo toch mee te kunnen praten en luisteren.

 • Moet ik 1,5 meter afstand houden in het ziekenhuis?

  Ja, houd 1,5 meter afstand. 

 • Kan ik nog voor bloedafname komen (ook als ik verkoudheidsklachten heb)?

  Voor bloedafname kunt u tussen 7.00 en 17.00 uur terecht in het Afnamelaboratorium in Nij Smellinghe. De prikpunten van Nij Smellinghe in de regio zijn met aangepaste openingstijden geopend. Kijk hier voor de locaties en openingstijden. 


  Extra priklocatie voor patiënten met (verkoudheids)klachten
  Bent u verwezen voor bloedprikken (bijvoorbeeld door uw huisarts of verloskundige) naar Nij Smellinghe? En heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)? Of heeft u contact gehad met iemand met een (verdachte) besmetting met het coronavirus? Of bent u in de afgelopen 10 dagen in een land geweest met een oranje of rood reisadvies of was u buiten Europa? Dan kunt u bloedprikken bij de speciale priklocatie in de Dokterswacht op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe. Deze extra priklocatie is open van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 15.30 uur. Hiervoor moet u zich melden bij de Polikliniekingang, waar u wordt aangemeld bij het Laboratorium.

 • Ik ben nauw in contact geweest met iemand die positief is getest op COVID-19, mag ik wel naar Nij Smellinghe komen voor mijn afspraak of bezoek?

  We vragen u om uw bezoek aan Nij Smellinghe uit te stellen tot tien dagen na het laatste contact met die persoon. Moet u om gezondheidsredenen in Nij Smellinghe zijn, dan verzoeken wij u dringend om eerst telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende afdeling of polikliniek.

 • Ik ben (nog) niet gevaccineerd, mag ik wel in Nij Smellinghe komen?

  Ja, u bent welkom in Nij Smellinghe. Net als ieder ander verzoeken wij u om u aan de basismaatregelen te houden en een mondneusmasker te dragen.

 • Mag ik op bezoek komen?

  U bent van harte welkom om op ziekenbezoek te komen. Een patiënt mag één bezoeker per dag ontvangen. In Nij Smellinghe werken we met bezoektijden. Hier vindt u de bezoektijden per afdeling.

  Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)? Of heeft u contact gehad met iemand met een (verdachte) besmetting met het coronavirus? Of bent u de afgelopen 10 dagen in een land geweest met oranje of rood reisadvies of was u buiten Europa? Dan mag u niet op bezoek komen bij een patiënt (ook al bent u negatief getest).

 • Ik heb een afspraak in Nij Smellinghe, kan ik daar veilig heen (ik heb geen griepklachten)?

  U kunt veilig Nij Smellinghe bezoeken. U loopt hier niet meer risico op het oplopen van het coronavirus COVID-19 in ons ziekenhuis dan daarbuiten. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

 • Waarom staat er een polikliniekbezoek op mijn factuur, terwijl ik gebeld heb met het ziekenhuis?

  Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd. Sinds maart 2020 (start van coronaperiode) is het mogelijk dat er op uw factuur een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis bent geweest maar telefonisch, per e-mail of beeldverbinding contact met Nij Smellinghe heeft gehad. 

  Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben afgesproken dat fysieke consulten in het ziekenhuis kunnen worden vervangen door consulten op afstand. Reden hiervoor is om patiënten alleen naar het ziekenhuis te laten komen als dit voor de behandeling vereist is. Een consult op afstand wordt op dezelfde wijze in rekening gebracht als een polikliniekbezoek in het ziekenhuis. De hoogte van het bedrag op de factuur wordt niet beïnvloed door het feit of u fysiek in het ziekenhuis geweest bent of een consult op afstand heeft gehad. Ziekenhuis Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de NZa.

 • Ik ben in een oranje of rood gebied geweest. Kan mijn afspraak of bezoek doorgaan?

  Heeft u binnen tien dagen na terugkomst van uw bestemming in een oranje of rood gebied een afspraak in Nij Smellinghe, dan vragen wij u deze te verplaatsen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de desbetreffende polikliniek/verpleegafdeling. Acute zorg kan vanzelfsprekend altijd doorgaan. Bezoek kan in uitzonderlijke gevallen, na afstemming met de betreffende afdeling, plaatsvinden.

Veelgestelde vragen voor zwangere vrouwen

Veelgestelde vragen over actuele maatregelen

Veelgestelde vragen over het coronavirus COVID-19

Veelgestelde vragen over chirurgisch mondneusmasker type IIR

 • Wanneer moet ik het chirurgisch mondneusmasker type IIR opzetten?

  Bij binnenkomst zet u het chirurgisch mondneusmasker type IIR op. Een stoffen mondneusmasker is niet toegestaan. De chirurgische mondneusmaskers zijn verkrijgbaar bij de verschillende ingangen van ons ziekenhuis. Het dragen van deze mondneusmaskers geldt voor iedereen in de leeftijd vanaf 13 jaar (patiënten, bezoekers, begeleiders, medewerkers, leveranciers). Als u in het ziekenhuis loopt/in een rolstoel zit of als u mogelijk iemand kunt passeren, vragen we u om het mondneusmasker te dragen. Als u gaat zitten en 1,5 meter afstand van anderen kunt bewaren, mag het mondneusmasker af. Bijvoorbeeld in de spreek-/behandelkamer.

 • Hoe gebruik ik het chirurgisch mondneusmasker type IIR?

  Hier leest u instructies over het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR.

 • Vanwege medische redenen kan ik geen mondneusmasker dragen. Mag ik dan wel naar het ziekenhuis?

  Er geldt een uitzondering op het gebruik van een mondneusmasker voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen. Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit betekent dat u zelf moet aantonen - door middel brief van uw arts en een kaartje ‘uitzondering mondkapje’ van de Rijksoverheid - waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van deze plicht. U kunt dan gebruik maken van de alternatieven, zoals een faceshield of een siliconen inlay: “EasyBreather” die zorgt voor meer ruimte tussen uw mond en het mondneusmasker waardoor u vrijer en makkelijker kunt ademhalen en praten.

  Wij verzoeken u dringend gebruik te maken van een van deze alternatieven. De siliconen inlay: “EasyBreather” en de faceshield zijn verkrijgbaar bij de polikliniekingang van ziekenhuis Nij Smellinghe, mocht u deze niet hebben.

 • Mag ik mijn eigen stoffen mondneusmasker dragen?

  Nee, dit is niet toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk een chirurgisch mondneusmasker type IIR te dragen. Deze zijn verkrijgbaar bij de verschillende ingangen van ons ziekenhuis. Dit geldt voor iedereen in de leeftijd vanaf 13 jaar (patiënten, bezoekers, begeleiders, medewerkers, leveranciers).

 • Dragen medewerkers van Nij Smellinghe een mondneusmasker?

  Het is voor al onze medewerkers verplicht om een chirurgisch mondneusmasker type IIR te dragen binnen Nij Smellinghe, daar waar zij patiënten kunnen tegenkomen of het lastig is om voldoende afstand te houden. 

Veelgestelde vragen over vaccinatie jonge kinderen

 • Ontvangen jonge kinderen een uitnodiging voor coronavaccinatie

  Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoening of ziekte, krijgen een coronavaccinatie aangeboden. Kinderartsen zijn gevraagd om een selectie te maken van kinderen die in aanmerking komen voor een COVID-19 vaccinatie in aangepaste dosering. Het gaat om kinderen met bepaalde ziektes zoals ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Deze kinderen hebben een hogere kans om door een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht te komen. 

  De kinderarts nodigt de kinderen die volgens de selectie in aanmerking komen uit. De GGD verzorgt het prikken van de vaccinatie.

  Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders of zij hun kinderen wel of niet laten vaccineren.

 • Wanneer ontvangt een kind een uitnodiging voor coronavaccinatie

  De groep kinderen die in aanmerking komt voor een coronavaccinatie is niet heel groot. Bij kinderen is een gemiddeld astma bijvoorbeeld helemaal geen risicofactor op een ernstiger beloop van COVID-19, dit in tegenstelling tot volwassenen. Het overgrote deel van de kinderen met een verhoogde risico heeft naast een kinderarts in Nij Smellinghe ook een kinderarts in het academisch ziekenhuis. We noemen dat shared care, ofwel gedeelde zorg. Die groep kinderen krijgt de uitnodiging via het academisch ziekenhuis en niet via Nij Smellinghe. De ouders van kinderen die uitsluitend de kindergeneeskundige zorg in Nij Smellinghe hebben, maar wel in aanmerking komen voor de COVID-19 vaccinatie zullen de uitnodigingsbrief vanuit Nij Smellinghe ontvangen.

 • Mijn kind is onder behandeling bij een kinderarts, maar heeft geen uitnodiging coronavaccinatie ontvangen

  De groep kinderen die in aanmerking komt voor een coronavaccinatie is niet heel groot (Zie ook vraag: wanneer ontvangt een kind een uitnodiging voor coronavaccinatie). De selectie van jonge kinderen voor een coronavaccinatie vindt zo secuur mogelijk plaats, maar we kunnen helaas niet uitsluiten dat er soms brieven vanuit twee partijen worden verstuurd. Ook kan het zijn dat je als ouder een brief verwacht, maar niet krijgt. Dat is de reden waarom je als ouders vanuit de GGD uiteindelijk ook zelf de keuze krijgt om een afspraak te maken. Dat gaat dan om de kinderen die buiten de gedefinieerde risico groepen vallen, maar ouders wel een risico ervaren of dat er in de familie personen zijn met een hoog risico die op deze wijze extra beschermd worden. De keuze daarvoor staat u vrij.

 • Ben ik verplicht om mijn kind te vaccineren

  Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen ouders of zij hun kinderen wel of niet laten vaccineren. Het is dus altijd een keus om het wel of niet te doen.

 • Waar vind ik meer informatie over het vaccineren van jonge kinderen

  Heeft u vragen of zoekt u informatie over vaccinatie jonge kinderen die onder behandeling zijn op de polikliniek Kindergeneeskunde Nij Smellinghe klik hier.

  Coronavaccinatie voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico

  Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder verhoogd medisch risico

Terug naar de coronapagina