Spring naar inhoud

Dag van de Gedenken in Nij Smellinghe

Praktische informatie

Locatie
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Vergaderzaal 5

Op vrijdag 15 november is het de Dag van de Gedenken in Nij Smellinghe. De Geestelijke Verzorging van Nij Smellinghe biedt deze dag aan om een moment stil te staan en te gedenken. Dit is voor naasten, familieleden en medewerkers van wie het afgelopen jaar een dierbare in het ziekenhuis is overleden.

Om 15.30 uur, 19.00 uur en 20.30 uur zijn er herdenkingsbijeenkomsten waarin stil wordt gestaan bij het leven en sterven van een overleden dierbare. Een moment van troost en bezinning met harpmuziek, gesproken woord en een ritueel met rozen waarbij de overledenen met naam worden herdacht.

De hele dag is er voor ieder de gelegenheid om persoonlijk met een gedenkkaart stil te staan bij de vraag: ‘Spreken over het einde, hoe en met wie doe je dat?’

De geestelijk verzorgers zijn deze dag als luisterend oor aanwezig.